Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet (a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített évi beszámolója és közhasznúsági mellékletei)

2019. év


SZJA 1%-os támogatás

Az alapítvány 2019. évben adó 1%-ból származó támogatásban nem részesült.


Az alapítvány finanszírozása

Az alapítvány normatív költségvetési támogatásban részesül, amit három napon belül átad az általa fenntartott intézménynek két elkülönített alapfeladat (gimnáziumi nevelés-oktatás, általános iskolai nevelés-oktatás) finanszírozására.