Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük az „Aranyszív a gyermekekért” Közhasznú Alapítvány weboldalán.

Ezt a honlapot az „Aranyszív a gyermekekért” Közhasznú Alapítvány tartja fenn, és az alapítvány kuratóriuma szerkeszti. Célunk az alapító okiratba foglalt közérdekű célok megvalósítása, és a közérdekű célokban meghatározott tevékenységek folytatása. E tevékenységek közül meghatározó a nevelés-oktatási tevékenység.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel összhangban a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. Ennek keretein belül szeretnénk megvalósítani a már nem tanköteles fiatalok, felnőttek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, a készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik fejlesztését, a műveltségük életkori sajátosságainak megfelelően.

A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedékek érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének a feltételeit teremti meg. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítvány jelenlegi legfontosabb feladata a „Szak-Ma” Általános Iskola és Középiskola fenntartása.

Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás mellett az iskolarendszeren kívüli képzések biztosítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetű kistérségeiben, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és szocializációjának elősegítésére.

Czap Lajos Zoltán
Kuratórium elnöke